På Odsherred Efterskole har man succes med iværksætter efterskole - et fag under OE Business, hvor eleverne kan tage 10. klasse og samtidig prøve kræfter med livet som iværksætter.

Odsherreds Efterskole er en international efterskole, og derfor sigter iværksætter efterskole på skolen også efter at forme og klargøre fremtidens globale entreprenører. Elever med en selvstændig eller iværksætter i maven, vil i løbet af deres efterskoleophold lære alt fra at se de rette forretningsmuligheder og vurdere potentiale, til at udarbejde forretningsplaner og ikke mindst eksekvere disse i real life.

Advertisement

På denne særlige linje for iværksætteri kommer eleverne blandt andet til USA på college for iværksættere, og de får mulighed for at prøve kræfter med at drive en nystartet virksomhed inden for en vækstbranche i det virkelige liv. Dette via de projektet Odseherreds Efterskole samarbejder med i Afrika, hvor der er mange nystartede virksomheder med stort vækstpotentiale, der idag ikke udnyttes optimalt.

Illustration for article titled Iværksætteri på efterskole

Share This Story

Get our newsletter